sinav

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DİERG) “Liselerde Revizyon Önerisi” başlıklı bir rapor yayımladı.

Nitelikli okul sayısı ve kontenjanlar yetersiz

LGS’nin, öğrenci ve ebeveyn üzerindeki sınav baskısını azaltma iddiasıyla getirildiği belirtilen raporda “nitelikli okul” sayısının ve kontenjanların yetersizliği yüzünden sınav baskısını azaltmadığı aksine aylar süren tercihler dönemi gerginliğini de devam ettirdiği ifade edildi. En çok eleştirilen konular ise şöyle sıralandı;

Tercih sayısının 5 ile sınırlı tutulması, puan ile girilen liselerin sayı ve kontenjanlarının yetersiz olması, Anadolu liselerinde yer bulamayan öğrencinin, meslek, imam hatip ve açık liseye mecbur bırakılması, aynı türdeki okullardan yalnızca üç tercih yapılabilmesi, adrese dayalı tercihte Anadolu Lisesi sayısı ve kontenjanındaki yetersizlik nedeniyle kilometrelerce uzaktaki okullara kayıt yapılması, adrese dayalı yerleştirmede ilçe yerine adres esaslı okul dağılımı yapılmaması, Yerel yerleştirme ile kayıt alan okulların kontenjanlarındaki yetersizlik, %20-40’lık dilimler arasında bulunan öğrencilerin tercih edebileceği okul sayısı ve kontenjan yetersizliği,

Aynı türdeki iki lisenin benzer programlarına birine puanla, diğerine adrese dayalı yerleşilmesi, aynı okula hem puanla hem de adrese dayalı kayıt alınması, büyükşehirlerde bitişik merkez ilçelerdeki okulların tercih edilememesi, yaş farkı ve okula devamsızlığın avantaj ya da dezavantaj olmaktan çıkarılamaması, tercih sürecinin Haziran sonunda tamamlanamaması, mobil tercih stand yerlerinin uygunsuzluğu, RAM personeli olmayan rehberlik öğretmenlerine ödenen ek ders sayısına itiraz, tercih komisyonunun bulunmadığı ve ulaşımın az olduğu ücra yerlerdeki köylere ulaşımın görevlendirilen RAM öğretmenlerince sağlanması…

LGS kaldırılsın önerisi

DİERG Direktörü Prof. Dr. Aziz Yağan yaptığı değerlendirmede “Bir okul türündeki kontenjan dolmuyorken, bir başka okul türünde dersliklerde 40’ar öğrenci öğrenim görecekse, bu orantısız ve çarpık durumun devam etmesine izin verilmeyebilir ve hızla dengelenebilir.” dedi.

DİERG tarafından hazırlanan raporda Diyarbakır’daki okullardan örnekler verilerek “DİERG, öğrencilerin ortaokula başlamalarından itibaren LGS türü merkezi sınava hazırlanmalarına karşı çıkmakta ve LGS’nin kaldırılmasını önermektedir.” ifadeleri kullanıldı. Raporda “Öğrenci birinci tercihinde heyecanını karşılayan okulu tercih etmelidir. Geçen yıllarda da olduğu gibi bu yıl da, türü ne olursa olsun bazı okulların kontenjanı dolmayabilir ya da dersliklerinde 40’ar öğrencinin öğrenim göreceği okullar olabilir. 40 kişilik sınıflarda öğrenciyi tanımak ve şiddeti önlemek güçtür. Buna rağmen, bazı öğrenciler meslek, imam hatip ve açık liseye mecbur kalmaktansa, adrese dayalı Anadolu lisesi dersliklerinin 40 kişilik kotasının artırılmasını bile istemektedir.” açıklaması yapıldı.

İstemediğiniz okulu tercih etmeyin

DİERG tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde ise LGS ile ilgili önerilere yer verildi. Öğrencilere “Lütfen istemediğiniz okulu tercih etmeyin!” çağırısı yapılan raporda yer alan öneriler ise şöyle;

“Bazı Meslek ve İmam Hatip liselerinin 10., 11. ve 12. sınıflarında öğrenci mevcudu kontenjanın altında olabilir ya da birkaç dersliği dolduracak sayıda öğrenci mevcudu olabilir. Bu nedenle, bir okulda boş kalan derslikler olacaktır. Bu durumu açığa çıkarmak için, her bir okul türüne göre tüm okulların sınıflarında ve şubelerinde halihazırdaki öğrenci mevcudunun dökümü yapılabilir (okulun sistemde görülen toplam öğrenci sayısı değil, okula aktif devam eden öğrenci sayısı). Bu belirlemeye ‘öğretmen normu’ benzeri bir adlandırmayla, ‘öğrenci normu’ denilebilir.

Öncelikle, (i) il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulacak profesyonel bir ekip, (ii) ilk tercih aşamasının ardından her bir okul türünü tercih edenlerin sayılarını belirleyebilir. Eş zamanlı olarak, (iii) talebi kontenjan sayısını aşan (yani tercih edildiği halde kontenjan sınırı yüzünden öğrencilerin kayıt yaptıramadığı) okul türleri ve kontenjanı aşan sayı belirlenebilir. Yine eşzamanlı olarak, (iv) özellikle kontenjanını tamamlayamayan okul türleri ve bu okulları tercih eden öğrenci sayıları tespit edilebilir. Bu veriler ortaya konduktan sonra planlamaya geçilebilir.

Atıl dersliklerin değerlendirilmesi: Öğrencilerce tercih edilmediği için bazı okullarda her şube açılmayabilir. Bu okulların boş şubeleri, kontenjanın üzerinde tercih almış bir okulun yönetimine verilebilir. Böylece kontenjan sorunu yaşayan öğrencilerin boş dersliğe sahip okulda öğrenimlerine devam etmeleri sağlanabilir. Öğretmen görevlendirmesi, idareci desteği her iki okul ve milli eğitim müdürlüğü tarafından planlanabilir.

Örneğin, 3 dersliğini 9. sınıflar için ayırmış yani 120 öğrenci kotasına sahip bir Anadolu lisesini tercih eden öğrenci sayısı 200 olsun. Bir meslek lisesi ise tercih edilmediği için açılmamış 2 dersliğe sahip olsun. Anadolu lisesinin fazla öğrencileri öğrenimlerine o meslek lisesinin 2 dersliğinde devam edebilir.

Atıl okulların değerlendirilmesi: Kontenjanın altında tercih edilmiş aynı türdeki okullar belirlenebilir. Bu okullarda boş kalmış şubelerin dökümü yapılabilir. Böylece aynı türdeki her okulda boş kalmış derslik sayısı da ortaya çıkacaktır. Bu çalışma ile kontenjanını tamamlamış sınıflar bir okulun çatısı altında birleştirildiğinde, bazı okullar tamamen atıl hale gelebilir. Böylece boş kalan bu okullar, öğrenciler tarafından yoğun talep edilen okul türüne dönüştürülebilir. Bu okullar ikinci tercih döneminde tercih sisteminde yerini alabilir. Milli Eğitim Bakanlığı; okul türü değişimlerini sağlamada, aynı binada aynı ya da farklı okul türlerinin öğretime devam ettirilmesinde tecrübe sahibidir.

(Örneğin, bir ilçede aynı türden 5 okul varsa ve bu okul türünü tercih eden öğrenciler 2 okulun kontenjan sayısını ancak tamamlayabiliyorsa, 5 okulu tercih etmiş öğrenciler 2 okulda toplanılabilir. Boş kalan 3 okul ise yoğun talep edilen diğer okul türlerine (puan esaslı ya da adrese dayalı okullara) dönüştürülebilir. İkili eğitim seçeneği: Kontenjanından fazla öğrencinin tercih ettiği okullar ikili öğrenime geçebilmelidir (sabahçı ve öğlenci). Talep bunu gerektiriyorsa, milli eğitim bakanlığı yeni okul yapımını tamamlayıncaya kadar ikili öğrenimi devam ettirebilir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here