Yaşımız İlerliyor!..Asıl Mesleğimiz Öğretmenliğe-MEBe Geçirilişimizde Anlayış Bekliyoruz.Hem Biz Öğrencilerimize Kavuşacağız Hem de Devlet Bütçeye Ek Yük Olmadan Öğretmen Açığının Bir Kısmını Daha, Maliyetsiz Kapatacak!

Öğretmenlik hedefi doğrultusunda aileleri ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini harcamış ama devlette MEB’e ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı da ilerlerken gönlüne yatmasa da yüksek KPSS-3 puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış

(hatta aralarında MEB özel okul adaylığı kaldırılmış özel okul ve dershane öğretmeni asil memurlar, kamu çalışanları var)

kişilerden

(ÖSS+ÖYS+LES+KPSS sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş branş öğretmenleri 80’li puanlarla yıllarca atanmazken 50 ve çok daha düşük puanlarla hatta KPSS’siz formasyonsuz başka dallarda yeni mezunların öğretmen unvanıyla alımı adalet duygusunu zedelemektedir)

; isteyenlerin EMEKLİLİĞE ESAS TOPLAM HİZMET SÜRELERİYLE veya başka bir yöntemle tamamının MEB öğretmen kadrolarına geçişi zorunlu hizmetten muaf tutularak (yaşları en azından 30 ve üzeri olanlar için anayasal aile birliğinin korunması adına) sağlanmalıdır.

Böylelikle MEB,

“”Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in, son 40 bin yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: “Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek””

sözü doğrultusunda bütçeye maliyeti yüksek olan ve karşılıklı memnuniyet yaratmayan ücretli öğretmenlikler, vekil öğretmenlikler ve tepki çekecek sadece mülakatla atanacağı söylenen ve bütçeye muazzam maliyet getirecek KPSS’siz dershane öğretmenlerinden ziyade,

zaten 657’li memur olarak çalışan ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri engellemeden bünyesine katarsa, hükümet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının bir kısmını daha kavgasız-gürültüsüz-maliyetsiz ve daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet ilişkisi içinde rasyonelce kapatmış olur.

Kaldı ki bu duruma itiraz edenler için peşinen belirtmek gerekirse memur öğretmenlerin mağduriyetiyle ilgili durumu biraz daha ayrıntısıyla açıklayalım:

KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış MEMUR ÖĞRETMENLER mağdur edilmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31/08/2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan “Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama” yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS’ ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir. Ancak ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM’ce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012’de yapılması nedeni ile bütün MEMUR ÖĞRETMENLER bir anda mağdur duruma düşürülmüştür.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı TBMM’ den geçmişken ve Cumhurbaşkanı da onay vermiş ve yasalaşmışken dikkatlerden kaçmayan bir husus göze çarpmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ilgili tasarıda 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan memurların KPSS şartı getirilmesi ilginçtir.

T.B.M.M.’nin KPSS şartı aramaksızın öğretmenliğe geçişte kamu yararını gördüğü bir konuda yürütme makamı olan Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Yasama organının kamu yararı gereği KPSS şartı aramadığı bir durum mevcuttur. Burada Dershane öğretmenlerinin tecrübelerinden faydalanılması düşüncesinin ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki birçoğu yıllarca özel okulda veya dershanelerde SSK’lı olarak çalışıp ÖĞRETMENLİKTE ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ BRANŞ ÖĞRETMENLERİDİR) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır.

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay 2. daire nezdinde açılan davalarda Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada bakanlık, “ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS’nin zorunluluğu olduğunu” belirtmiştir. KPSS ise nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedirler. Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSS’den sıfır veya 15, 23, 41 gibi çok düşük puanlar ile atamalar yapılırken,70 ve üzeri puan alıp ataması yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır. Bir diğer örnek de dershane öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinde sadece mülakata tabii tutulacak olmalarıdır.

Ayrıca 06/05/2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında 12. Maddenin (ç) bendinde geçen Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde 31/08/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece “Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama” çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir.

Sonuç olarak belirtmeliyiz ki; kurumlararası YENİDEN atama(önce öğretmen olmuş sonra memurluğa geçmiş şimdi yine öğretmenliğe dönmek isteyenler), milli sporcuların KPSS’siz, engelli memurların KPSS’siz ve son olarak da dershanecilerin KPSS’siz MEB’e öğretmen olarak alımı uygulamaları devam ederken özellikle MEB’in de kabul ettiği Özel Eğitim Kurumlarında Adaylığı kaldırılmış, memuriyette de adaylığı kaldırılmış, devlete hiçbir sorun oluşturmayacak aksine öğretmen açığının bir kısmını maliyetsiz kapatacak kişilere kurumlararası İLK atama hakkıyla MEB’e geçiş sağlanırsa özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-3 puanlarıyla kazandığı ve çalıştığı DÜZ MEMURLUK,VHKİ,BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ gibi kadrolar da devlette yer bulamamaktan şikayet eden gerçek sahiplerine (İİBF,kamu yönetimi,iktisat,… mezunlarına) kalır.

Beklentimiz, yargıyla anlamsız inatlaşma sonucunda 31.08.2012’de Ömer Dinçer’in Milli Eğitim Bakanlığı’nda atama başvurularına 1 gece kala değiştirilen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin en azından söz konusu tarihten önceki kazanılmış haklarımızı yok etmemesidir.

Ve yine isteğimiz:

Biz ÖĞRETMENLER’den 31.08.2012 yönetmeliği öncesinde MEMUR olanlardan isteyenlerin, MEB’in devlete atandığında kabul ettiği Özel Eğitim Öğretim Kurumlarında Aday Öğretmenliği kaldırılmış ve devlette şu an ASİL MEMUR olarak çalışanları (bu durum genişletilerek daha da kapsayıcı olabilir)Kurumlararası İLK atama veya hak, yıl, aile düzeni kaybımızdan doğan yaşamsal mağduriyetimizi seneler sonra olsa da giderecek başka bir yöntemle MEB’e geçişimizin gerçekleştirilmesidir.

GÜRAY ARSLAN

22 YORUMLAR

 1. Telefonda sabırla dinlemenize,yakın ilginize ve desteğinize şahsım ve memuröğretmenler adına çok teşekkür ederim Sayın A.Çakır ve EğitimGazetesi…GÜRAY ARSLAN

 2. 2012 yılında bir yönetmelikle elimizden alınan hakkın iadesini istiyorum. Bizler öğretmen olmak için bunca eğitim aldık ve kamuda memur olarak çalışken bu hakkımız saklıydı .BİR ÖMÜR BOYU HİZMETLİ OLARAK ÇALIŞMAK İSTEMIYORUM ÖĞRETMENLİK MESLEĞİMİ YAPMAK İSTİYORUM.

 3. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 40 bin yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada “Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek”. dedi.

  O zaman devletten zaten maaş alan memurlardan asıl mesleği öğretmenlik olanları kadrolarına unvanlarına göre atayın artık!

  Saçmasapan şekilde atamaya 1 kala yönetmelik değiştirip kurumlar içi-arası İLK atama yolunu elimizden almayın!

 4. memur öğretmenlerin sorunlarını diile getirdiğiniz için çok teşekkürler.bir gecede yapılan yönetmelik değişikliği ile hayalleri suya düşen memur öğretmenlerin sesi olmuşsunuz.

 5. bir gece yarısı çıkartılan yönetmelik bunca memur öğretmen adayını mağdur etmiştir. Yapılan bu adaletsizliğin düzeltilmesini istiyorum, şimdiye kadar verilmiş olan hakkımızı istiyorum. Güray Hocama Saygılar…

 6. Tüm memur olmak zorunda bırakılmış öğretmenlerden isteyenler için küçük bir kadro kaydırma düzenlemesi ile gerçek mesleklerine zorunlu hizmetsiz olarak kavuşmaları sağlanmalı…

  Açılacak tercihlerde fiili memuriyet süresi değil emeklilik hizmet süreleri(SSKlı öğretmenlik süreleri + memuriyet süreleri) ile sıralama yapılmalı.

  Bu kişilerin tamamı zaten 657li olarak devletten maaşlarını almaya hak kazanmış durumdalar.

 7. ÖğrencilerimizeKavuşmayıİstiyoruz.Dershaneciler,MilliSporcular KPSSye girmezken MEMURÖĞRETMENLERe KPSSyi 2.kez kazanın deniyor.

  MEBÖzeldeAdaylığıKaldırılmış,31.08.2012öncesiKPSSileMEMURolmuşÖĞRETMENLERİN MEBe alımıyla ÖğretmenAçığıMaliyetsizÇözülebilir.

  Teşekkürler G.ARSLAN, A.ÇAKIR, Eğitim Gazetesi

 8. İİBFci arkadaşlar!..

  GİH sınıfı memurluk kazanmış kişiler genelde ATANMAMIŞ branşöğretmenleri yani MEMURÖĞRETMEN olarak adlandırılan bizler.Eğer sizler memuröğretmenlerin asıl işleri olan öğretmenliğe,MEBe geçirilmesine destek verirseniz size kamuda birçok boş kadro açılacağı şüphesiz.

  Tüm memur olmak zorunda bırakılmış öğretmenlerden isteyenler için küçük bir kadro kaydırma düzenlemesi ile gerçek mesleklerine zorunlu hizmetsiz olarak kavuşmaları sağlanmalı. Açılacak tercihlerde fiili memuriyet süresi değil emeklilik hizmet süreleri(SSKlı öğretmenlik süreleri + memuriyet süreleri) ile sıralama yapılmalı. Bu kişilerin tamamı zaten 657li olarak devletten maaşlarını almaya hak kazanmış durumdalar.

  Bizden boşalacak düzmemurluk,vhki,bilgisayar işletmeni,programcı,çözümleyici gibi kadrolara da gerçek sahipleri (İİBF,KamuYönetimi,…) KPSS ile daha kolay ve düşük puanlarla atanır.

  İİBF mezunu atama bekleyen arkadaşlar. Lütfen sizlerin ve biz memuröğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için aşağıdaki imza kampanyasına destek verin!

  https://www.change.org/p/t-c-milli-e%C4%9Fitim-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-memur%C3%B6%C4%9Fretmenlerin-mebe-ge%C3%A7irilmesiyle-%C3%B6%C4%9Fretmen-a%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n-bir-k%C4%B1sm%C4%B1na-maliyetsiz-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm

 9. Özel Okulda Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim aşamalarını başarıyla bitirerek Öğretmenlikte Adaylığı Kaldırılmış kişilerden,

  31.08.2014 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği öncesinde KPSS ile öğretmenlik dışında memurluk kazanmış ve yine ;

  Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim aşamalarının da başarıyla tamamlanmasının ardından Memurlukta da Adaylığı Kaldırılmış olanlardan

  isteyenlerin ” SSKlı ÖğretmenlikSüreleri + MemuriyetSüreleri ” ile kendi aralarında sıralama yapılarak MEB öğretmen kadrolarına

  zorunlu hizmetten muaf tutularak zaten 657li oldukları için bütçeye de hiçbir ek yük olmadan gerçek mesleklerine geçirilmeleri her açıdan

  akıllıca bir çözüm olacaktır

 10. memuruz diye mağduruz . Mantılı düşünen kimse kalmamış bir sporcuyu ele alsanız haftada 2 gün antrenman yapan birde haftanın 7 günü müsait olan 7 gün antrenman yapan sporcu eşit midir ? İkisini aynı kulvarda yarıştırmak hangi mantıktır. Yeni Türkiye nin adaleti bu mudur?

 11. Lütfen MemurÖğretmenlerin haberlerini yorumlarınızla destekleyip, güncel tutunuz!..

  http://www.kamuexpress.com/default.aspx?sayfa=haberdetay&haberid=27738

  http://www.kamuajans.com/atanmayanogretmenler/haber/memur-ogretmenlerden-mebe-cagri-466906.html

  https://www.egitimgazetesi.net/ogretmen-acigina-maliyetsiz-memur-ogretmen-cozumu/#comment-1544

  http://sgkrehberi.com/haber/51389/

  http://www.egitimajansi.com/haber/ogretmen-acigina-maliyetsiz-memurogretmen-cozumu-haberi-33615h.html

  http://www.egitimajansi.com/haber/memuriyetten-ogretmenlige-gecisin-onu-acilsin-haberi-33163h.html

  http://www.personelmebhaber.net/atama/memuriyetten-ogretmenlige-gecisin-onu-acilsin-h117528.html

  http://www.kpsscafe.com/memuriyetten-ogretmenlige-gecis-h32284.html

  http://www.politikaekseni.com/ogretmen-acigina-maliyetsiz-memurogretmen-cozumu-6413.html

  http://www.dersanehaber.com/memur-ogretmenler-magdur-20221.html

  http://www.haberaile.com/ogretmen-acigina-maliyetsiz-memurogretmen-cozumu-25824.html

  http://www.ankaralabirenti.com/ogretmen-acigina-maliyetsiz-memurogretmen-cozumu-18415.html

  http://www.parlamentohaber.com/ogretmen-acigina-maliyetsiz-memurogretmen-cozumu-24057.html

  http://www.e-haberajansi.com/egitim/ogretmen-acigina-maliyetsiz-memurogretmen-cozumu-448747.html

  http://www.ogretmendiyari.com/haber/33202/memur-ogretmenlerden-mebe-cagri.html

  http://memurunyeri.com/memur/atama-ve-yerdegistirme/7914-memur-ogretmenler-imza-kampanyasi-baslatti.html

  http://www.ajanskamu.com/haber/memur-ogretmenler-imza-kampanyasi-baslatti_h69540.html

  http://www.mebpersonel.com/meb-personelleri/memur-ogretmenler-imza-kampanyasi-baslatti-h152495.html

  http://www.kamuajans.com/egitimpersoneli/haber/memur-ogretmenlerden-imza-kampanyasi-462827.html

  http://www.ogretmendiyari.com/mobil/haber/35092/bu-ogretmenler-kalorifer-yakiyor-tuvalet-temizliyor.html

  http://www.kamuexpress.com/default.aspx?sayfa=haberdetay&haberid=28758#.VKEesl4jA

  —————————————————————————-

  Verimsiz-Pahalı Ücretli Öğretmenlik ve KPSSsiz, Formasyonsuz Dershaneciler Yerine;MEMURÖĞRETMENLERin Şubat2015’te MEBe Geçirilmesiyle Öğretmen Açığının Bir Kısmına Maliyetsiz Çözüm!..Aşağıdaki adreste açılan formda durumumuzu anlatabilirsiniz.

  http://www.haksizatamalar.org/Form.aspx

  —————————————————————————-

  UYARI: Tüm tweet iletilerinizin başına mutlaka,

  #memuröğretmenlermağdur başlığını koyunuz!

  —————————————————————————-

  İMZA KAMPANYASI METNİ, ADRESİ:

  https://www.change.org/p/cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-verimsiz-pahal%C4%B1-%C3%BCcretli-%C3%B6%C4%9Fretmenlik-ve-kpsssiz-formasyonsuz-dershaneciler-yerine-memur%C3%B6%C4%9Fretmenlerin-mebe-ge%C3%A7irilmesiyle-%C3%B6%C4%9Fretmen-a%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n-bir-k%C4%B1sm%C4%B1na-maliyetsiz-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm

 12. biz akşam 18.00 a kadar mesai yaparken ilk defa atanacak arkadaşlar konuları tekrarını bitirip soru çözmeye başlıyor. yeni Türkiye nin adaleti bu olmamalı . Atamaya 1 gece kala yapılan değişiklik bizim hayallerimizi de sildi süpürdü. hizmet süresine göre atanma hakkımızı geri istiyoruz mesleğimize sınıfımıza öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz

 13. Verimsiz Ücretli Öğretmenler,KPSSsiz Dershaneciler Yerine Öncelikle MEMURÖĞRETMENLERin Şubat2015te MEBe Geçmesiyle Öğretmen Açığının Bir Kısmına Kazanılmış Hak Kaybı Mağduriyetini Giderici,Hakkaniyetli,Verimli, Maliyetsiz Çözüm

 14. Yüksek KPSS puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış, öğretmenlik ataması yapılmamış MEMURÖĞRETMENLERİN “Mezuniyet Tarihleri Önceliği” veya “Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süreleri ” veya “SSKlı Öğretmenlik & Öğreticilik Süreleri + Memuriyet Süreleri” ölçütlerine göre kendi aralarındaki sıralamayla MEB öğretmen kadrolarına geçişleri anayasal aile birliğinin korunması adına 30 ve üzeri yaştakiler için zorunlu hizmetten muaf tutularak sağlanmalıdır!..

  2015 yılı içinde özelde çalışan dershane öğretmenlerinin KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına ataması yapılacaktır!..

  “28 Şubat Mağduru” olarak adlarılan kişiler, sadece bir dilekçeyle KPSSsiz olarak MEB öğretmen kadrolarına alınmıştır!..

  KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerden araştırma,öğretim görevlileri ve okutman kadrolarından MEB öğretmen kadrolarına kurumlar arası geçişin önünde engel yoktur!..

  Yine KPSSsiz milli sporcuların MEBe öğretmen olarak alımı sürmektedir!..

  MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in Şubat 2015’te devlet memuru olan öğretmenlerden MEBe uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı “Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!” açıklaması yine Eylül 2014’teki 40 bin yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: “Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!” ifadeleri apaçık ortadır!..

  Cumhurbaşkanlığı,Başbakanlık,Maliye,Milli Eğitim Bakanlığı’nda,diğer tüm yetkililerin zaman zaman basına verdikleri demeçlerindeki öğretmen atamalarının yetersizliği konusunda “Devlet Bütçesi’ne,Hazine’ye getireceği maddi yük; mali disiplin,yetersizlik,olanaksızlık,…vs” sözleri de her türlü medya organında kayıtlıdır!..

  Yukarıdaki açıklamalar göz önüne alındığında MEB, bütçeye maliyeti yüksek olan ve memnuniyet oluşturmayıp sayıları 80.000’i aşan ücretli öğretmenlikler, vekil öğretmenlikler ve sadece mülakatla atanacağı söylenen,büyük tepki çekecek ve bütçeye muazzam maliyet getirecek KPSS’siz özel dershane öğretmenlerine MEBde kadro verilmesinden önce, zaten Genel Bütçeden maaş alan 657li memur olarak çalışan ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri bünyesine katarsa, hükümet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının birkaç binlik kısmını daha kavgasız-gürültüsüz-maliyetsiz, daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet ilişkisi içinde akıllıca kapatmış olur.

  Memuröğretmenlerin mağduriyetiyle ilgili durumu biraz daha ayrıntısıyla açıklamak gerekirse:

  KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış MEMUR ÖĞRETMENLER mağdur edilmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31/08/2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan “Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama” yürürlükten kaldırılmıştır.

  Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS’ ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir. Ancak ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM’ce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012’de yapılması nedeni ile bütün MEMUR ÖĞRETMENLER bir anda mağdur duruma düşürülmüştür.

  Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

  Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı TBMM’ den geçmişken ve Cumhurbaşkanı da onay vermiş ve yasalaşmışken dikkatlerden kaçmayan bir husus göze çarpmaktadır. MEB 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan özelde öğretmenlik yapmış sonradan KPSS ile memurluk kazanmış ya da memurluğu sırasında öğretmen olmaya hak kazanmış kamu çalışanlarına sanki ilk kez atanacaklarmış gibi sadece ve yeniden KPSS koşuluyla öğretmenliğe geçiş seçeneği bırakması mantık dışıdır!..
  T.B.M.M.’nin KPSS şartı aramaksızın öğretmenliğe geçişte kamu yararını gördüğü bir konuda yürütme makamı olan Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Yasama organının kamu yararı gereği KPSS şartı aramadığı bir durum mevcuttur. Burada Dershane öğretmenlerinin tecrübelerinden faydalanılması düşüncesinin ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki birçoğu yıllarca MEBe bağlı özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıp ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ ÖĞRETMENLER) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır!..

  İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay 2. daire nezdinde açılan davalarda Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada Bakanlık, ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSSnin zorunlu olduğunu belirtmiştir!..Oysa KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!.. Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSS’den 0(sıfır),15,23,41 gibi puanlar ile atamalar yapılırken, 65 ve üzeri puan alıp ataması yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır!..Son iki yıldır da ÖABT’ye bağlı 121 ve p10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!..

  Ayrıca 06/05/2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında 12. Maddenin (ç) bendinde geçen Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde 31/08/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece “Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama” çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir!..

  Özellikle branş öğretmenlerinin yüksek KPSS-p3 puanlarıyla kazandığı GİH sınıfı DÜZ MEMURLUK, VHKİ, BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ, ŞEFLİK,…vs kadroların, devlette yer bulamamaktan yakınan İİBF, kamu yönetimi,iktisat, işletme… vs bölüm mezunlarına kalması için öncelikle memuriyet öncesi özelde öğretmenlik yapmış veya sonradan öğretmenlik yapmaya hak kazanmış MEMURÖĞRETMENLERİN kadroları MEBe öğretmen olarak aktarılmalıdır!..
  Böylelikle öğretmen olan memurların çalıştıkları kurumlardaki YH,GİH,TH,..vs. sınıfı memurluk kadrolarının birkaç binlik kısmı boşalacaktır!..

  MEMURÖĞRETMENLERin içinde öğretmenlik hedefi doğrultusunda aileleri ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini harcamış ama devlette MEBe ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı da ilerlerken gönlüne yatmasa da öğretmenlik dışı memurluk kazanmış, ÖSS+ÖYS+LES+KPSS+…vs sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş hatta MEB’in Özel Öğretim Kurumlarında adaylığı kaldırılmış özel okul ve dershane öğretmeni asil memurlar olduğu da unutulmamalıdır!..

  Beklentimiz, biz MEMURÖĞRETMENLERİN atama başvurularına 1 gün kala yapılan 31.08.2012’deki MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliğinden önceki kazanılmış ÖĞRETMENLİK haklarımızın yok edilmemesi ; ÖĞRETMENLER’den 31.08.2012 yönetmeliği öncesinde MEMUR olanlardan isteyenlerin, MEBe bağlı Özel Öğretim Kurumlarında Aday Öğretmenliği kaldırılmış ve devlette şu an öğretmenlik dışı ASİLMEMUR olarak çalışanlar ile sonradan öğrenimini tamamlayarak öğretmenlik yapmaya hak kazanmış kamu çalışanlarının Kurumlar arası ilk atama veya aile düzeni kaybımızdan doğan yaşamsal mağduriyetimizi geç de olsa giderecek uygun bir usulde MEB’e geçişimizin gerçekleştirilmesidir!..

  Mağduriyetimizin olumlu çözümlenmesi konusunda yardımlarınızı,asıl mesleğimize ve öğrencilerimize kavuşma mücadelemizde desteğinizi bekliyor ilginize şimdiden teşekkür ediyoruz…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz