Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’na konuk oldu. İsmet Yılmaz TEOG yerine gelecek yeni sistemin detaylarını anlattı.

TEOG bu ana kadar gelenlerin en iyisiydi.

Yeni sistemin tamamlandığını belirterek konuşmasına başlayan İsmet Yılmaz, TEOG’un bu ana kadar gelen en iyi sistem olduğunu belirtti. TEOG konusunda ki eleştirilere ve toplumdaki algılara değinen Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Herkesle konuştuğumuzda herkes mutabıktı. Peki iyiydi de niçin değiştirdiniz? Bu da bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Nedir ihtiyaçlar? Mevcutların en iyisi, ancak sıkıntıları var mı var. Bu sınav yarışını okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği şeklinde toplum tarafından geniş bir algı var. Etüt merkezleri yayılmaya başlamıştı. Bu ihtiyaçtan doğuyor, biz bunu kapatmak zorunda kaldık. Ama özel ders alanlar var deniyor. Demek ki sistemimiz bir okul dışı kaynaklara yönelimi artırmış olabilir. Toplumdaki algı. Birinci husus bu. Sınav yapıyoruz. Sınavın yapıldığı günlerde diğer öğrenciler okula gelmiyor. Bu da eğitimde bir aksamaya yol açıyor. Bir başka husus toplumda 6 sınıf 7. sınıf ve 8. sınıfların başarı notları da eklenerek bulunan bir puan çıkıyor yerleştirmede. O zaman da deniyorki özel okulların puanları biraz daha cömert verdiği ifade ediliyor.”

“Bir başka husus. 8. sınıf öğrencilerimize Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere katılamadığı sırf bu sınavdan dolayı söyleniyor. Bir başka husus. Sınav 8. sınıfta yapılıyor ama çocuk 6. sınıftan itibaren bu sınava hazırlanıyor. Çocukların en güzel zamanı. Bedensel, sosyal kişiliklerinin gelişme döneminde 8. sınıfta yapılacak bir sınav için 6. sınıftan itibaren bir yarışa giriyor. Bunun da bir olumsuzluğu var. Bir başka husus. Bu lise sonlarda da var. Lise son öğrencileri üniversiteye katılmak, üniversite sınavına hazırlanmak için devamsızlık oluyor, rapor alanlar artıyor. Orta sonlarda da TEOG’a hazırlık için son sınıfta ilave bir devamsızlık oluşturduğu ortaya çıktı. Bir başka olumsuzluk çocuğun puanı diyelim ki 460, evinin yanındaki okul var. 470 alıyor. 460 puan hemen okulun yanında ki 470 alana gidemiyor. Belki o ilçede veya bulamazsa bir başka yerde kaydolmak zorunda kalıyor. Bazen bir puanla kaybediyor.”

Tercihe bağlı ve adrese en yakın okula yerleştirme yapılacak

TEOG’da ki sıkıntıları kaldırmak için, bu sistemin yerine stresi kaldıracak, basit, kolay, anlaşılır bir sistem getirdiklerini söyleyen Bakan Yılmaz şöyle konuştu:

“Nedir bu sistemimiz? Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okuluna yerleştirilecek. Evlatlarımızın kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan 5 tane tercih de bulunacak. Her okul türüne göre hiçbir öğrencimizi istemediği bir başka okul türüne yerleştirmeyeceğiz. O halde öğrencinin ve velisinin tercihi esastır burada. Bu tercihlerden sonra da Temmuz ayı içerisinde bütün öğrencilerimiz yeni sistemle birlikte bütün veli ve öğrencilerimiz daha en başta, çocuklarını ortaokula kaydettiriyorlar ya, ortaokula kaydettikleri esnada evlatlarının bundan sonra hangi liseye gidebileceklerini de bilecekler. Dolayısıyla da ortaokulla lise arasındaki bir bağı biz kurmuş oluyoruz. Tercihe bağlı ve adrese en yakın okula yerleştirme olacağı için bu yaştaki öğrencilerimiz üzerinde sınav baskısı da kalkmış olacaktır. Bu yüzde doksanın üzerindeki öğrenciler için. Bu yolla öğrencilerimiz de sosyal, sportif ve sanatsal etkinlikler için de vakit bulabileceklerdir.”

“Bu sistemin bir başka faydası şu var. Adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimdeki öğrenci gelecek. Akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu, okulun başarı seviyesini yükseltecek. Bundan sonra göreceğiz ki her okul başarılı, her öğrenci de başarılı olacaktır. Yani sınıfınızda bir başarılı öğrenci varsa, inanın ki o, arkasından birçok kimseyi de sürükleyecektir. Bizim bundan sonraki her öğrencimiz fedakarlık yaparak, çalışarak akademik farklı seviyedeki insanları bir sınıfta tutarak okulların kalitesini de artıracağız. Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmektir. Bunun için ne yapmak lazım. Bizim bütün liselerimizi Fen Lisesi ayarına, Sosyal Bilimler lisesi ayarına ve proje okulları ayarına çıkarmamız lazım. Bu yolda gerçekten çok büyük bir mesafe katettik.”

İsteyen öğrenci yine merkezi sınava girebilecek.

İsteyen öğrencilerin yine merkezi bir sınava girebileceklerini belirten Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:

“Yüzde doksanın üzerindeki öğrenciyi yerleştirdik. Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıda okulumuza sadece isteyen 8. sınıf öğrencilerimizin girebileceği bir sınav hazırladık. Mayıs ayı gibi bu liselerin ismini açıklayacağız. Yeni sistemin temel felsefesi, sınava girmek isteğe bağlı, velilerimiz isterse öğrenciyi bu sınava yönlendirir isterse de yönlendirmez. ”

“Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değil, ama mevcut TEOG’da mutlaka ve mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Ama şunu söylüyorlardı. Bu sistem kaldırıldığında Hakkari’deki bir öğrenci Ankara Fen Lisesi’ne girebilecek mi? Buna bu fırsat tanınabilecek mi? Biz şimdi getirdiğimiz bu sistemle bu fırsatı tanımış olduk.”

Sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak

Soruları yine Milli Eğitim Bakanlığının hazırlayacağını söyleyen Bakan Yılmaz sınavın illerde yapılacağını belirtti. Öğrencilerin tamamının girmesi halinde yine kendi okulunda kendi sınıfında sınava gireceğini belirten Yılmaz şöyle konuştu:

“Yerelde yapılacak ama bütün sorular merkezden Bakanlığımızca hazırlanacak. Bu sınavı Haziran ayının ilk hafta sonunda yapacağız. Tek sınav olacak. Sınav sonuçlarını da kısa süre içerisinde yani Haziran ayı içerisinde yine ilan edeceğiz. Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak. Sınav temel dersleri içerecek. toplam 60 sorudan oluşacak ve 90 dakikalık bir süre var. Sınav 8. sınıfın müfredatı ağırlıklı olmak üzere 6. 7. ve 8. sınıf ders müfredatına, bu müfredatla amaçladığımız kazanımlarına ve ders kitaplarımıza – bunun da altını özellikle çiziyorum – uygun şekilde yapacağız.”

“Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleşmek amacıyla sınava giren öğrencilerimize 5 tercih sunacağız. 5 tercih diyelim ki bulunduğu yere en yakındı, bir de bu sınava girenler için de 5 tercih veriyoruz. Ancak gerek bu sınava girenler gerekse adrese yakın olarak kaydedilecek öğrencilerin duyurusunu aynı anda yapacağız ve merkezi olarak yerleştireceğiz. Lisenin ilk günü öğrencinin başarılı yada başarısız algısını ortadan kaldırıyoruz. Aynı sınıfta farklı akademik öğrencilerin bulunmasını önemli görüyoruz. Öğrenci ve velilerimizin tercihleri doğrultusunda liseye geçiş uygulamasını başlattık.”

Velinin tercihinin dışında öğrencimizi her hangi bir okula göndermeyeceğiz

İyi liselerin çevresinde konut fiyatının artacağı ve İmam Hatip liselerine öğrencilerin yerleştireceği endişesiyle ilgili soru üzerine Yılmaz şunları söyledi:

“Velinin tercihinin dışında öğrencimizi her hangi bir okula göndermeyeceğiz. Biz eğitim bölgelerini oluştururken o şekilde oluşturacağız ki velimizin istediği Meslek Lisesi de olsun, velimizin istediği Anadolu Lisesi de olsun, velimizin istediği İmam Hatip Lisesi’de olsun. Bu eğitim bölgesi oluşturması bu sorunu ortadan kaldıracak. Yine eğitim bölgesi oluştururken ortaokulla liseyi eşleştireceğiz. Dolayısıyla ne çok fazla ne çok az…”

Başvurunun çok kapasitenin az olduğu okullarda yerleştirmenin nasıl yapılacağının sorulması üzerine Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: “Bu durumda okul başarı puanını esas alacağız. Bu hem okuldaki dersin önemini hem okuldaki öğretmenin değerini artıracağını düşünüyoruz. Okul başarı puanını esas alarak okula yerleştirme yapılacaktır.” dedi.

Yabancı okullar ve bazı liseler özel sınav yapabilecek

Yabancı okulların ve bazı liselerin kendi özel sınavını yapıp yapamayacağının sorulması üzerine Yılmaz: “Özel sınav yapabilirler. Yapacaklar, yapabilirler isterlerse. İsterlerse de bizim sonucumuzu alırlar. İsterlerse kendileri sınav yapabilirler.” dedi.

Daha önceden TEOG ile yerleşmiş öğrenciler için herhangi bir okul değiştirmeye izin vermeyeceklerini söyleyen Yılmaz : “Bundan sonra alacağımız öğrenciler için taban puan kalkmıştır. Ama daha önce TEOG puanı ile girmiş bir öğrencinin yeni bir değişiklik yapmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

Gelecek olan önerilerle yeni bir revizyon düşünülebilir mi sorusuna ise Yılmaz : “Biz bütün vatandaşlarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin zaten hep onların görüşlerini alarak olgunlaştırdık. Ama biz bundan sonra da herkesin görüşüne açığız.” şeklinde cevap verdi.

Öneride bulunmak isteyen veliler görüşlerini nereye iletecek?

Öneride bulunmak isteyen velilerin görüşlerini bakanlığın İnternet sitesi, twitter hesabı, e-posta adresi olduğunu belirten Yılmaz, gerekirse kendi şahsi e-maili olan ismetyilmaz@meb.gov.tr adresine de mail atabileceklerini söyledi. Ayrıca İsmet Yılmaz Milli Eğitim Bakanlığı iletişim numarası 147’i de arayabileceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz yeni sistemle ilgili örnek soruların yayınlanacağını söyledi.

2018’de 20 bin öğretmen alınacak

Anadolu Ajansı’nda ki programın sonuna doğru öğretmen alımı olacak mı sorusu üzerine Yılmaz şunları söyledi: “Bizim dönemimizde 580 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık. Önümüzdeki yıl 20 bine yakın bir öğretmen alacağız. 20 bine yakın bir öğretmenin alımı için Şubat’ta bir duyuru yapıyoruz. Muhtemelen Mayıs’ta sınavlarını yaparız. Haziran, Temmuz’da da atamasını gerçekleştiririz. Geçen yılda 20 bin öğretmen ataması yapmıştık. 100 bine yakın öğretmen ihtiyacımız var. Eğer yüzde yüz doldurursanız öğretmene ek ders imkanı ortadan kalkar. Yüzde yüz doldurursanız tayin durumu ortadan kalkar. Yüzde yüz doldurursanız ücretli öğretmen diye bir sistem de ortadan kalkar.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here